Training: haal het beste in jezelf en de ander naar boven!

Een inspirerende training over hoe je op een positieve manier met elkaar kunt samenwerken binnen een team.
In deze training, die bestaat uit een paardencoach sessie en een workshop, gaan we met elkaar kijken hoe je het beste in jezelf en in anderen naar boven kunt halen binnen de samenwerking.

De training bestaat o.a. uit bewust worden, ontdekken, aanvullen en verwonderen.

Confronteren en kritiek geven lijkt soms onvermijdelijk binnen de samenwerking, maar of het echt werkt? Het beste kun je het leeuwendeel van je energie steken in drie dingen:

 • Contact maken, werken aan je relaties met anderen;
 • Duidelijk zijn in wat jij wilt en wat je van de ander vraagt of verwacht;
 • Complimenten geven.

We gaan ons vooral richten op een positieve manier van samenwerken, op zoek naar de kwaliteiten in jezelf en de ander. Hiervoor is het belangrijk om zicht te krijgen op de rol die je hebt binnen het team en de rollen van je  teamleden. Ook richten we ons op het geven van complimenten. Het geven van een compliment heeft een veel positiever effect dan het geven van kritiek. Tegenover één kritiekpunt zijn vijf complimenten nodig om de relatie te herstellen.

De paardencoach sessie
Paarden zijn kuddedieren. Alles draait om de groep. Natuurlijk leiderschap speelt een grote rol. Paarden zijn daarom meesters in groepsprocessen! Ze houden iedereen een eerlijke en veilige spiegel voor waarin je haarscherp ziet wat je gedrag bij een ander oproept. Je gaat elkaar in een ander daglicht zien en de rol van elk teamlid in de groep wordt duidelijk.

Structuren, patronen en rollen komen naar boven en kunnen zo in een veilige setting worden besproken. Tijdens de sessie voert het team een activiteit uit met een paard.  Aan het einde van de activiteit wordt met elkaar besproken hoe het team verder kan met de inzichten die zijn opgedaan tijdens de paardencoachsessie.

De workshop
In de workshop die daarop volgt, borduren we voort op deze teamrollen en de kwaliteiten binnen het team. We koppelen dit aan de theorie van Belbin en Ofman. Tijdens deze workshop word je je nog meer bewust van je eigen kwaliteiten, de kwaliteiten van anderen en van de wijze waarop je je eigen kwaliteiten in kunt zetten. We sluiten af door samen te kijken wat complimenten doen voor je zelfvertrouwen en de samenwerking binnen het team. De workshop is interactief en bestaat uit theorie en (groeps-) opdrachten. Aan het eind wordt de creativiteit van het team nog aangesproken om een eigen, tastbare herinnering te maken.

Aanbod

 • De workshop duurt 4 uur.
 • Het aanbod van de beschreven paardencoachsessie duurt 3 uur. 
 • Maximaal aantal deelnemers: 12
 • Zowel de teamcoaching als de workshop worden begeleid door 2 trainers.
 • De training wordt op maat gemaakt, waarin rekening gehouden kan worden met specifieke wensen, leermomenten of aandachtspunten.
 • Neem vrijblijvend contact op voor het maken van een afspraak.

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is bij uitstek geschikt voor teams die:

 •            de samenwerking willen optimaliseren;
 •            de verschillende teamrollen helder willen krijgen;
 •            langlopende conflicten willen oplossen;
 •            stil willen staan bij een effectievere samenwerking;
 •            hun team willen versterken.

Locaties
In overleg wordt gekeken naar een geschikte locatie zo mogelijk bij je in de buurt.

Trainers/Coaches
Dit aanbod is een gezamenlijk initiatief met Lian Kingma, eac-coach/trainer, www.eac-outofthebox.nl
Bij de ontwikkeling en uitvoering van opdrachten maken we indien nodig gebruik van de kwaliteiten van andere collega’s. We zoeken samenwerking met die collega’s die een goede bijdrage kunnen leveren aan je vraag. Op deze wijze halen ook wij het beste in onszelf en collega’s naar boven. Een collega waar we tijdens deze training regelmatig mee samenwerken is Marieke van Soest, eac-coach/ trainer, www.mshorsemanship.nl

Ben je geïnteresseerd? Neem voor meer informatie of overleg contact met mij op.

Mail of bel mij gerust.