Coaching

coachingPersoonlijke effectiviteit vergroten door coaching
Coachingsvragen kunnen zowel privé- als werk gerelateerd zijn. Waar de coaching zich ook op richt, uiteindelijk gaat het er om dat het jouw persoonlijke effectiviteit vergroot. Zodat jij datgene wat je doet en hoe jij je leven leidt, op een voor jou prettige manier kan doen. Coaching is altijd gericht op vooruitgang.

Ontdekkingstocht
Bij coaching kunnen al je levensgebieden onder de loep genomen worden. Je gaat op ontdekkingstocht in en met jezelf. Hierbij spelen wensen, dromen, verlangens, inspiratiebronnen en je (levens)doelen een belangrijke rol. Net als kwaliteiten, talenten, overtuigingen, belemmeringen en waarden.

Leven vanuit je hart, vanuit je passie
Om je eigen toekomst zin en vorm te kunnen geven is het nodig te weten wat je wilt. En om te weten wat je wilt is het nodig te onderzoeken wat je kunt en wie je nu eigenlijk bent. Want hierdoor wordt het mogelijk vanuit je diepste wensen, verlangens en dromen je toekomst richting te geven. Te leven vanuit je hart, vanuit je passie. Uit eigen ervaring weet ik dat dit niet altijd even gemakkelijk is en een lange weg kan zijn. Maar, wel een weg waarop je heel veel tegen komt en veel levenslessen krijgt.

Vrijblijvend intakegesprek
Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding waarin vertrouwen en veiligheid heel belangrijk zijn. Dit onderzoeken we dan ook tijdens een vrijblijvend intakegesprek waar we tevens de doelstelling formuleren. Jouw doelstelling maken we zo concreet mogelijk en daar werken we dan resultaatgericht naar toe in jouw tempo en door jouw innerlijk potentieel aan te boren d.m.v. verschillende interventies. Mijn begeleiding bestaat uit een combinatie van het voeren van gesprekken en het gebruiken van werkvormen die aansluiten bij jouw doel. Ik ga altijd uit van de kracht van de mens zelf die het vermogen heeft om te veranderen en zo vanuit zijn of haar passie kan leven.


Pas als je moed toont je weg te gaan, toont de weg zich aan jou. – Paulo Coelho